αἰσχυνῶ

αἰσχύνω
make ugly
fut ind act 1st sg (attic epic doric)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • αἰσχύνω — αἰσχύ̱νω , αἰσχύνω make ugly aor subj act 1st sg αἰσχύ̱νω , αἰσχύνω make ugly pres subj act 1st sg αἰσχύ̱νω , αἰσχύνω make ugly pres ind act 1st sg αἰσχύ̱νω , αἰσχύνω make ugly aor ind mid 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αισχύνω — (Α αἰσχύνω) 1. ντροπιάζω, αμαυρώνω, ρεζιλεύω 2. μέσ. ντρέπομαι, ντροπιάζομαι, αισθάνομαι αισχύνη αρχ. 1. κάνω άσχημο, ασχημίζω, παραμορφώνω («αἱματόεν ρέθος αἰσχύνει» Σοφ. Αντιγόνη, 529) 2. ατιμάζω (γυναίκα), μοιχεύω 3. περιφρονώ, απαξιώ 4. μέσ.… …   Dictionary of Greek

  • ᾔσχυνται — αἰσχύνω make ugly perf ind mp 3rd sg αἰσχύνω make ugly perf ind mp 3rd pl (epic ionic) αἰσχύνω make ugly perf ind mp 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αἰσχυνεῖ — αἰσχύνω make ugly fut ind mid 2nd sg (attic epic doric ionic) αἰσχύνω make ugly fut ind act 3rd sg (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αἰσχυνθησομένων — αἰσχύνω make ugly fut part pass fem gen pl αἰσχύνω make ugly fut part pass masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αἰσχυνθέντα — αἰσχύνω make ugly aor part pass neut nom/voc/acc pl αἰσχύνω make ugly aor part pass masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αἰσχυνουμένων — αἰσχύνω make ugly fut part mid fem gen pl (attic epic doric) αἰσχύνω make ugly fut part mid masc/neut gen pl (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αἰσχυνοίμεθα — αἰσχύνω make ugly fut opt mid 1st pl (attic epic doric) αἰσχῡνοίμεθα , αἰσχύνω make ugly pres opt mp 1st pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αἰσχυνοίμην — αἰσχύνω make ugly fut opt mid 1st sg (attic epic doric) αἰσχῡνοίμην , αἰσχύνω make ugly pres opt mp 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αἰσχυνοῦντα — αἰσχύνω make ugly fut part act neut nom/voc/acc pl (attic epic doric) αἰσχύνω make ugly fut part act masc acc sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.